Jak zapewnić sobie widoczność w dzień i w nocy?

Odzież wykorzystywana przez pracowników ma rozmaite przeznaczenie. Jednym z nich są kwestie związane z ostrzeganiem oraz informowaniem o swojej obecności. Jednym z możliwych rozwiązań są dodatki do odzieży w postaci elementów odblaskowych. Inna często wykorzystywana możliwość to kamizelka odblaskowa. Jest ona zauważalna już nawet z dużej odległości i wykorzystywa

Więcej

Znaki i oznakowania podnoszą bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w halach, magazynach a nawet przedsiębiorstwach wiąże się w dużym stopniu z zasadami, które tam obowiązują. Wiąże się to między innymi z kwestią przemieszczania się po danym terenie pojazdów oraz osób. W części przypadków wykorzystuje się oznakowanie w postaci linii, które malowane są na podłodze. Mogą one mieć rozmaite kolo

Więcej

Szkolenia i ochrona - dobierz do zagrożeń

Odpowiednie regulacje związane z bezpieczeństwem miejsca pracy w znaczący sposób wpływają zarówno na pracowników oraz osoby postronne. Widać to również w przypadku miejsc prowadzących obrót paliwami płynnymi. Takie miejsca powinny ograniczać możliwość pojawienia się na terenie ognia oraz podejmować środki mające za zadanie takie sytuacje minim

Więcej

Zalety przepisów i norm BHP

Przepisy związane z BHP to ważne wsparcie w funkcjonowaniu każdej firmy oraz przedsiębiorstwa. Poruszają one rozmaite kwestie i nakładają w wielu przypadkach określone Obowiązki i wymagania na właścicieli oraz ich pracowników. Najczęściej dotyczą one bezpieczeństwa, zarówno dla osób z danej firmy oraz postronnych. Wiąże się to równocześnie z rozwi

Więcej

Ochrona ciała przed uszkodzeniami

Przepisy związane z regulacjami BHP, normami oraz atestami w dużym stopniu wpływają na wykorzystywane w firmach materiały oraz tworzywa. Jest tak szczególnie, jeżeli dotyczą one odzieży i tkanin. Ich zadaniem jest zabezpieczanie pracowników przed zabrudzeniami, zanieczyszczeniami uszkodzeniami ciała. W efekcie odzież oraz dodatkowe środki ochrony można dobrać pod wzgl

Więcej

Jak wspomóc wydajność i morale w firmie

Wykonywanie obowiązków w firmie wiąże się z rozmaitymi czynnikami, które mają swój wpływ na precyzję oraz wydajność. Pracodawca powinien pochylić się generalnie nad nimi wszystkimi i zadbać o minimalizację ich negatywnego wpływu. Dotyczy to w dużej mierze również takich kwestii jak stres pracownika, jego przemęczenie, brak dostosowania stanowiska pra

Więcej

Higiena i środki czystości

W wielu firmach bardzo często należy odpowiednio zadbać o kwestie higieny. Na ten cel przeznacz się między innymi przestrzeń obejmującą umywalki toalety a w pewnych sytuacjach również i natryski. Jest tak między innymi w przypadku prac w wyniku, których może dojść do zabrudzeń i zanieczyszczeń ciała. Wówczas natrysk i możliwość doprowadzenia się do odpow

Więcej